برای مشاوره ی رایگان با مشاوران برتر موسسه ی حرف آخر با شماره تماس 09120042141تماس بگیرید

در موسسه حرف آخر برای اینکه دانش آموزان با پکیج ها ابزاری داشته باشند که به راحتی بتوانند سوال هارو مرور کنند و در زمان پکیج دیدن و درس خواندن سردرگم نشوند و فقط یاد بگیرند و زیاد جزوه ننویسند جزوات و کتاب کار طراحی شده است. حالا شاید برای شما عزیزان سوال پیش بیاد که در این جزوات حرف آخر چه چیزایی بازگو شده است و شامل چه چیزی است؟ در مرحله اول در کتاب کارها و جزوات، الگوها و شکل و تصاویر مباحث پکیج با کیفیت بالا و تمامی سوال های پکیج نیز در این کتاب کار آورده شده، حرف آخر کنکور بعضی از جزوات را بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده و بقیه کتاب کارا برای فروش در اختیار دانش آموزان قرار داده است. جزوات حرف آخر در درس ادبیات حرف آخر بصورت یک کتاب جامع ادبیات که شامل لغات، آرایه،قرابت و زبان فارسی است و در درس عربی حرف آخر بصورت یک کتاب کار جامع که شامل ترجمه و قواعد عربی است. در درس دینی حرف آخر بصورت سه کتاب دینی دوم و سوم و چهارم است و در درس زبان حرف آخر سه کتاب داریم یکی کتاب کار زبان و کتاب جامع زبان و کتاب تیک آخر است. دقت کنید کتاب کار ادبیات و دینی و زبان و عربی شامل همه الگوها و تصلویر و سوال های پکیج است. در درس زیست حرف آخر یکی کتاب کار سال به سال داریم و دیگر کتاب به اسم کتاب الگو تا رتبه است که گفته ی اساتید داخل پکیج با دقت آورده شده است. کتاب الگو تا رتبه برای زیست سال دوم و سوم است. در درس فیزیک حرف آخر یک کتاب کار جامع داریم و در درس شیمی حرف آخر یک کتاب کار جامع داریم و دوباره تاکید میکنم که کتاب کار فیزیک و شیمی شامل همه الگوها و تصاویر و سوال های داخل پکیج می شود. در پایان کتاب کارها به کتاب کار درس ریاضی حرف آخر میپردازیم که این کتاب کار مانند همه ی کتاب کارهای دیگر شامل الگو و تصاویر و سوال می شود.
دانش آموزان برای اینکه چطور این جزوات حرف آخر و کتاب کارها را به برنامه بیاورند باید برنامه قطاری و برنامه 4 ماهه حرف آخر و برنامه پروژه 6040 را داشته باشند. و حتی اگر برای شما سوال پیش بیاد می توانید با مشاوران رتبه برتر حرف آخر در ارتباط باشید.
برای خرید کتاب کار و جزوات حرف آخر به چند طریق می توانید اقدام کنید. روش اول تلفنی تماس با شماره 09120042141 و روش دیگر خرید اینترنتی از سایت HARFEAKHAR.CO است.
امیدوارم با این پکیج ها و جزوات بهترین نتیجه کنکوری را کسب کنید.جزوه شیمی شیروانی حرف آخر


جزوه ی زبان انگلیسی حرف آخر


https://www.harfeakhar.co/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%be%d9%88%d8%b1/


جزوه ی ادبیات حرف آخر


فیزیک استاد کامیار


جزوه ی عربی استاد واعظی


جزوه ی ریاضی استاد منتظری

 


 

 

جزوه ی زیست حرف آخر