مطالعه زیست از زبان رتبه برتر حرف آخر

جولای, 2017 2 نظرات حرف آخر کنکور, دانستی های کنکور, مشاوره مطالعه و کنکور, مقالات رتبه برترای حرف آخر
مطالعه زیست از زبان رتبه برتر حرف آخرReviewed by تیم رتبه برتر حرف آخر on Jul 22Rating:

مطالعه زیست از زبان رتبه برتر حرف آخر

بایدبدونیم که زیست یکی ازاصلی ترین دروس اختصاصی هست وارزش بسیاربالایی داره وبایدسرمایه گذاری زیادی واسه این درس انجام داد زیست شناسی درکنکور50تاسوال روبه خودش اختصاص داده ومدت پاسخگویی به این 50تاسوال 36دقیقه هست یعنی زمان پاسخگویی به هریک ازسوالات 1دقیقه و38ثانیه هست که دانش اموزکنکوری بایدبه گونه ای کارکرده باشه وسرعت عمل داشته باشه که زیریک دقیقه جواب سوالاتی که راحت هست روبده وزمان بیشتری روبرای سوالات مفهومی ترومشکل ترذخیره داشته باشه وسوالات زیست شناسی دردفترچه کنکورازشماره 156تا205هست

روش مطالعه زیست شناسی:

دانش اموزبایدابتداکه شروع به مطالعه میکنه درمرحله اول تاکیدبه متن کتاب وقیدهای کتاب داشته باشه متن کتاب بسیارمهم هست وبایدیک دانش اموزکنکوری تسلط کامل روی متن کتاب وتمام جزییات زیست شناسی روداشته باشه زمان شروع دربرنامه هفتگی بایدهرروز3ساعت زیست شناسی روبطوردایم دربرنامه هرروزهفته اش باشد.

حالاازاین 3ساعت چطوربایداستفاده کنه؟

بایدبگم که ابتدا دانش اموز از فصل اول زیست سال دوم شروع به مطالعه میکنه بایدیک مطالعه کلی ویک روخوانی سطحی ازکل فصل داشته باشه تامتوجه شه که فصل اول درموردچه موضوعی داره صحبت میکنه بطورکلی متوجه شه که موضوع وهدف مطالب فصل اول زیست چی هست بعدشروع کنه ازاول این فصل روخط به خط بادقت کامل وظرافت زیادبخونه ونکاتی که خوددانش اموزطبق اون چیزی که برداشت کرده رودریک دفتریادداشت کنه وبعدازاینکه نکات رونوشت شروع کنه به زدن تستهای خط به خط فصل ازهرمنبع بود مهم نیست مهم این هست که دانش اموز تستهای خط به خط فصل رو دیده و باسبک تست اشنا شده وکارکرده بعدازاینکه نکات وتستهای خط به خط فصل تموم شد دانش اموزبایدنکاتی که ازبرداشت خودیادداشت کرده روبانکاتی که ازتدریس دبیریااساتیدموسسه که درپکیج هاتدریس شده رونوشته وداره رومقایسه کنه و بخونه که نکاتی ازبرداشت خودش راجب اون فصل داشته بدون عیب ونقص وبدون کم وکاستی باشه بعدازانجام این کاربایدبره سراغ نکات ترکیبی ومفهومی که از این فصل وجودداره و توکنکور هم ازش زیاداستفاده میشه رومطالعه کنه زمانی که نکات ترکیبی ومفهومی تموم شدودانش اموزاحساس کردتسلط کامل روروی متن کتاب قیدهاوتصاویرکتاب داره بایدتستهای ترکیبی ومفهومی فصل روبزنه که درزدن تستهای ترکیبی ومفهومی فصل بنده کتاب تخته سیاه و واسه تستهای ترکیبی ومفهومی تصاویرکتاب زیست شناسی کتاب زیست تصویری رومعرفی میکنم چون تستهای مفید وباارزش محتوایی زیادی داره وبسیارمفیدهست وفراترازکنکورهیچ تستی روطراحی نکرده بعدازاتمام زدن تستهابایداین روش روبرای بقیه فصل هاهم انجام بده امابااین تفاوت که برای فصل های بعدی بایداین 3ساعت روبه دوتا یک ساعت ونیم تقسیم کنه ویک ساعت ونیم اول روفصل جدیدروبخونه باتمام جزییات وروشهایی که برای فصل قبل به کاربرده ویک ساعت ونیم بعدروبه مرور مطالب ونکات یادداشت کرده فصل قبل بپردازه که نکات ومطالب وقیدهای فصل قبل فراموشش نشه وبقیه فصل هاهم به همین شکل البته تاکید میکنم که 3 ساعت زمان حداقل هست که مدنظرگرفته شده امااگردانش اموزاحساس کردفصلی که سنگین ترهست وبه زمان بیشتری نیازداره میتونه زمان 3ساعت روافزایش بده وبرای چندروزبه کنکورهم برای تست زدن به زدن تستهای کنکورباتمام جزییات ونکاتش تاکیدمیکنم ومرورتمام نکاتی که دانش اموزجمع اوری کرده به عنوان جمع بندی وبرای دوهفته به کنکوراز سال دوم که بیشترین تعدادسوالات روبه خوداختصاص میدهند

دردرجه اول :فصل های3/4/6/8ودردرجه دوم:فصل های5/7ودردرجه سوم:فصل های1/2
از سال سوم-دردرجه اول:4/8/9/10/11ودردرجه دوم1/2/3/7ودردرجه سوم:5/6
ازسال چهارم-دردرجه اول:1/5/8/9/10/11ودردرجه دوم2/6/7ودردرجه سوم3/4
براساس ارزش سطح بندی این فصل هازمان موردنیازروبذارند. 

برای اطلاعات بیشتر باشماره ی 09120042141 تماس بگیرید

 

منبع: خانم ندا دبیری از تیم رتبه برتر حرف آخر

برچسب ها
2 نظرات
  1. Pingback: حرف آخر | مشاوره موسسه حرف آخر | سفارش دی وی دی ریاضی عبدالرضا منتظری

  2. Pingback: حرف آخر | مشاوره موسسه حرف آخر | لیست قیمت محصولات حرف آخر

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *