مشاوره تخصصی و فیلم ها

برای ارتباط با تیم رتبه برتر و همچنین پشتیبانی رایگان با شماره ی 09120042141 تماس بگیرید

[rev_slider_vc alias=”home”]

داوطلبان کنکور و سومی ها برای مشاوره با رتبه های برتر موسسه می توانند کلمه ی رتبه برتر را به شماره ی 2141 004 0912 اس ام اس دهند

عنوان

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8160″ hover_image=”8160″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%ae%d8%b1/”]

شیمی استاد شیروانی

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8167″ hover_image=”8167″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%be%d9%88%d8%b1/”]

دینی استاد یوسفیانپور

[image_hover animation=”yes” image=”8733″ hover_image=”8733″ link=”https://www.harfeakhar.co/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/”]

عنوان

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8157″ hover_image=”8157″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%ae%d8%b1/”]

زیست استاد شعبانی (شاکری و روان)

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8165″ hover_image=”8165″]

عربی استاد واعظی

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8171″ hover_image=”8171″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%ae%d8%b1/”]

زبان استاد محمودی

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8154″ hover_image=”8154″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1%db%8c/”]

ریاضی استاد منتظری

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8164″ hover_image=”8164″ type=”“text/JavaScript“” src=”“https://www.aparat.com/embed/YagXM?data`{`rnddiv`}`=14966843325503263&data`{`responsive`}`=yes“>

” link=”https://www.harfeakhar.co/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/”]

فیزیک استاد کامیار

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8168″ hover_image=”8168″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%ae%d8%b1/”]

ادبیات استاد محسن منتظری

[image_hover target=”_self” animation=”yes” image=”8195″ hover_image=”8195″ link=”https://www.harfeakhar.co/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1/”]

برای اطلاع از طرح VIP مشاوران رتبه برتر می توانید کلمه طرح VIP رو به شماره 2141 004 0912 اس ام اس کنید یا با آن تماس بگیرید.