Category Archives: پکیج های راهنمایی

قیمت پکیج کامل پایه ی هفتم- هشتم- نهم به همراه مشاوره در موسسه حرف اخر

قیمت-پکیج-کامل-پایه-ی-هفتم-هشتم-نهم-به-همراه-مشاوره-در-موسسه-حرف-اخر

قیمت پکیج کامل پایه ی هفتم- هشتم- نهم به همراه مشاوره در موسسه حرف آخر را در ادامه ی مقاله، ارائه خواهیم کرد. دانش آموز با استفاده ازاین پکیج ها، می تواند در عرض چند ماه کامل یاد بگیرد و به همه ی مطالب تسلط پیدا کند. نکته: در دروس حل کردنی و فرمولی مراحلی […]