پکیج های رایگان

پکیج 5 روز با حرف آخر
مرداد, ۱۳۹۸ بدون نظر پکیج های رایگان
موسسه حرف آخر در راستای عدالت آموزشی پکیج 5 روز با حرف آخر  انتشار شد تا قدمی دیگر برای دانش آموزانی که از نظر مالی مشکل دارند با این پکیج بتوانند گوشه ای از مشکل های خودشان را برطرف کنند جزییات پکیج پکیج 5 روز با حرف آخر شامل درسهای عمومی و ...
ادامه مطلب