دینی دوازدهم نظام جدید حرف آخر

234,000 تومان

1- تایم تدریس ۱۲ ساعت می باشد

2-  تعداد حلقه های دی وی دی ۳ عدد می باشد

3-  در کنار این مجموعه کتاب کار ارسال می شود