ریاضی جامع رشته تجربی نظام جدید

2,638,000 تومان

این پکیج شامل همه مباحث دهم و یازدهم و دوازدهم می باشد که کامل ترین پکیج می باشد

  • مثلثات نظام جدید
  • آنالیز ترکیبی و احتمال نظام جدید
  • مقاطع مخروطی نظام جدید
  • هندسه 1 نظام جدید
  • ریاضی جامع1 نظام جدید(این پکیج همه مباحث نظام جدید را دارد به غیر مقاطع،هندسه،مثلثات و آنالیز ترکیبی و احتمال)

برای خرید با این شماره 02166156977 تماس بگیرید