کتاب تیک آخر محمودی حرف آخر

20,000 تومان

مولف: استاد محمودی

این کتاب ، برای مرور نظام مند لغات کنکور بر اساس روش های مروری علمی می باشد.

⚠️ توصیه می شود که این کتاب به عنوان مکمل پکیج لغات تصویری زبان مورد استفاده قرار بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 2141 004 0912 ? تماس بگیرید.

 

.