Tag Archives: ثبت نام در طرح حرف آخر

طرح نخبگان حرف آخر توسط رتبه برترهای کنکور

طرح نخبگان حرف آخر

 حرف اخر در نظر دارد مجموعه های آموزشی خود را در راستای عدالت آموزشی و یکساتی سطح برخورداری دانش آموزان از نظر آموزش در اختیار تمامی دانش آموزان سراسر ایران قرار دهد. در همین راستا طرح نخبگان حرف آخر برای نظام جدید ها و همچنین طرح vip حرف آخر را اجرایی کرده است.     مزایای […]