بایگانی برچسب: جزوه استاد کامیار فیزیک

فیزیک دهم حرف اخر با تدریس استاد کامیار (نظام جدید)

همانطور که می دانید فیزیک دهم حرف اخر در رشته تجربی از پنج فصل تشکیل شده است، فصل اول: فیزیک و اندازه گیری، فصل دوم: کار، انرژی توان، فصل سوم: ویژگی های فیزیکی مواد، فصل چهارم: دما و گرما. کتاب فیزیک ١ نخستین کتاب فیزیک در دورهٔ دوم متوسطه است که برای پایه دهم دورهٔ […]

فیزیک استاد کامیار