Tag Archives: حذف کنکور1401

کنکور 1401به چه صورت خواهد شد؟

کنکور 1401 به چه شکلی می باشد

دانش آموزان زیادی در این باره از ما سوال میپرسن که کنکور 1401به چه صورت خواهد شد؟ و معدل و تاثیر ان چگونه است با توجه به این که سوالات زیادی در رابطه با نوع تستی و تشریحی ان نیز پرسیده شده است ابتدا می خواهم این موضوع را روشن نموده بعد به ادامه ی […]