روزی چند ساعت زیست بخوانیم

برای موفقیت در کنکور روزی چند ساعت مطالعه کنم؟
مرداد, ۱۳۹۶ 1 نظر مشاوره حرف آخر, مشاوره مطالعه و کنکور
برای موفقیت در کنکور روزی چند ساعت مطالعه کنم؟ مطمئنا بارها و بارها با این سوال سرو کله زده اید و از کسانی که به موفقیت دست پیدا کرده اند اولین سوالتون این بوده که چند ساعت درس خوندی؟ دنبال این بودی که بدونی رتبه برتر ها چند ساعت ...
ادامه مطلب