زیست دوازدهم موسسه حرف اخر

زیست دوازدهم حرف آخر
شهریور, ۱۳۹۷ 2 نظرات زیست
در پکیج زیست دوازدهم حرف آخر استاد شعبانی، شاکری و استاد روان بصورت تیمی باهم کار کرده اند و سبک خیلی هماهنگ و عالی و انیمیشن سازی جدید ارائه داده اند. موسسه کنکوری حرف آخر این اساتید خلاق و نوآور را به خدمت گرفته است و این اساتید خوش ...
ادامه مطلب