شماره کارت استاد منتظری

شماره کارت عبدالرضا منتظری موسسه حرف آخر
آگوست, 2017 3 نظرات اسامی مشاوران انتشارات حرف آخر, مطالب برتر موسسه
یکی از سوال های که دانش آموزان می پرسند در ارتباط با شماره کارت عبدالرضا منتظری است. معمولا برای خرید دو حالت داریم، حالت اول کارت به کارت به کارت استاد منتظری و حالت دیگر خرید اینترنتی محصول است. موسسه حرف آخر در ارتباط با این موضوع این پست ...
ادامه مطلب