شیمی شیروانی خوبه؟

برنامه ی درس شیمی شیروانی
شهریور, ۱۳۹۶ 3 نظرات شیمی
 در سایت موسسه حرف آخر می خواهم در مورد شیمی شیروانی حرف آخر صحبت کنم در برنامه کارنامه ۲۰ استاد شیروانی استاد گرانقدر درس شیمی که همه ی  مباحث درس شیمی حرف آخر را به صورت الگو سازی و انیمیشن سازی  تعریف کرده است در مورد نحوه درس خواندن ...
ادامه مطلب