Tag Archives: فرق موسسه کنکور اسان است با حرف اخر

نقد و تحلیلی بر دی وی دی های آموزشی کنکوری در ایران

سوال خیلی از دانش آموزان است که دی وی دی های آموزشی کنکوری چه تفاوتی با آموزش جاهای دیگر دارد؟ حرف آخر کنکور در این زمینه چقدر موثر بوده؟ تفاوت موسسه های کنکوری در چه چیزی است؟ حرف آخر کنکور ایران چه موسسه ای است؟ نقد حرف آخر و کنکور آسان و ونوس و موسسات […]