قرابت معنایی ادبیات استاد منتظری

معرفی و توضیحات پکیج قرابت معنایی موسسه حرف آخر
آگوست, 2017 بدون نظر ادبیات
معرفی و توضیحات پکیج قرابت معنایی موسسه حرف آخر قسمت قرابت معنایی از سری مباحثی می باصد که در کنکور سوالات بسیار زیادی از آن در کنکور می آید و بسیار مورد توجه طراحان سوالات کنکوری می باشد که حدود 40 در1د از سوالات کنکور را به خود اختصاص ...
ادامه مطلب