نیم کره ی چپ

تکنیک موسسه حرف آخر
تیر, ۱۳۹۶ 4 نظرات چرا حرف آخر؟؟
تکنیک حرف آخر موسسه کنکوری حرف آخر با مدیریت استاد منتظری واژه ی تکنیک را از کنکور ریشه کن کرد. زیرا تکنیک با مفهوم یادگیری دانش آموز در تضاد است. دانش آموز رتبه برتر به دنبال مفهوم خواهد بود نه تکنیک و حفظیات…تکنیک حرف آخر الگو و نقشه ی ...
ادامه مطلب