کنکور 98 ریاضی

کنکور ۹۸ چگونه خواهد شد؟
اکتبر, 2017 15 نظرات مشاوره حرف آخر, مشاوره مطالعه و کنکور
کنکور ۹۸ چگونه خواهد شد؟ داوطلبان کنکور از ما سوالات زیادی می پرسند آن هایی که سال ۹۷ وقت ندارند و می خواهند برای سال ۹۸  خودشان را آماده کنند و از ما میپرسند که کنکور ۹۸ چگونه برگزار می شود و آنها نگرانی های زیادی را دارند می ...
ادامه مطلب