بایگانی برچسب: 6040 نظام جدید حرف آخر

پروژه 6040 نظام جدید حرف آخر

دپارتمان حرف آخر با ارائه پروژه 6040 نظام جدید حرف آخر کمک بزرگی در برنامه ریزی دانش آموزان و فارغ التحصیل هایی که چند سال از کنکور فاصله گرفتند و می خواهند در یک زمان کوتاه به مرز 100 درصد برسند. محتوای پروژه 6040 نظام جدید حرف آخر این پروژه که برای سال دوازدهمی ها و […]